PARAŠYKITE MUMS vargdieniu@gmail.com
PASKAMBINKITE MUMS +370 616 15723
PAAUKOK

Veiklos

VEIKLOS

VGI organizuoja dalijimosi gerąja globos ir įvaikinimo patirtimi, pozityvios tėvystės įgūdžiais bei tradicinės šeimos vertybių bei gyvybingos ir stiprios šeimos svarba vaiko ugdymui.

Įvaikinimo / globos tema (ved. D. K. Kuzmickaitė, MVS). Pirmadieniais 18:15 val.

Susikaupimo popietės ir savaitgaliai šeimoms. Atsižvelgiama į tėvų pageidavimą (br. Juozapas Marija Žukauskas, OFM).

Įtėviams, globėjams, globos namų darbuotojams ir visiems besidomintiems (psich. K. Ušackienė ir psich L. Ulčinienė) su vaikų užimtumu (O. Vitkauskaitė, MVS). 1 sekmadienį per mėnesį.

Psich. I. Kupčikienė su vaikų užimtumu (O. Vitkauskaitė, MVS). Kas antrą pirmadienį vakarais.

Popamokinė veikla įvaikintiems ir globojamiems vaikams (V. Kalinauskienė ir O. Vitkauskaitė MVS). Pirmadieniais – penktadieniais mokslo metų dienomis. Atostogų metu – stovyklėlės.

Darbui su vaikais „Angelų palėpėje“. Laukiami savanoriai vaikų užimtumui.