PARAŠYKITE MUMS vgi@kaunas.caritas.lt
PASKAMBINKITE MUMS +370 616 15723
PAAUKOK

Mūsų programa

MŪSŲ PROGRAMA

VAIKO GEROVĖS INSTITUTAS

KAD VISI VAIKAI GYVENTŲ ŠEIMOSE

Kauno arkivyskupijos Caritas programa „Vaiko gerovės institutas” (VGI) veikia nuo 2016 m.

Vizija – institucinės vaikų globos pervedimas į globą šeimoje, įtinklinant visas galimas katalikiškas, nevyriausybines ir valstybines organizacijas.

Pagrindinis šios programos siekis – padėti vaikui augti šeimoje laimingam ir suteikti įtėvių bei globėjų šeimoms erdvę bendrauti tarpusavyje, geriau pažinti vaikus bei jų ypatumus, išgirsti savo vidinį balsą – intuiciją ir išlaisvinti save džiaugsmingam santykiui su vaiku.

Tikslas – teikti įtėvių ir globėjų šeimoms ir jų vaikams įvairiapusę (profesionalią ir neformalią) pagalbą auginant vaikus; ieškoti naujų šeimų ir kviesti jas tapti įtėviais ir globėjais, siekiant, kad vaikai gyventų ir užaugtų šeimose.

KARTU MES STIPRESNI

VGI KOMANDA

AUŠRA ŽUKAUSKAITĖ

PROJEKTŲ KOORDINATORĖ

VIKTORIJA BENDARAVIČIŪTĖ-KALINAUSKIENĖ

SOCIALINĖS VEIKLOS KOORDINATORĖ

ONA VITKAUSKAITĖ

VAIKŲ UŽIMTUMO KOORDINATORĖ

NORI PRISIDĖTI PRIE VGI VEIKLOS?