PARAŠYKITE MUMS vargdieniu@gmail.com
PASKAMBINKITE MUMS +370 616 15723
PAAUKOK

Mūsų programa

MŪSŲ PROGRAMA

VAIKO GEROVĖS INSTITUTAS

KAD VISI VAIKAI GYVENTŲ ŠEIMOSE

Kauno arkivyskupijos Caritas programa „Vaiko gerovės institutas” (VGI) veikia nuo 2016 m.

Vizija – institucinės vaikų globos pervedimas į globą šeimoje, įtinklinant visas galimas katalikiškas, nevyriausybines ir valstybines organizacijas.

Pagrindinis šios programos siekis – padėti vaikui augti šeimoje laimingam ir suteikti įtėvių bei globėjų šeimoms erdvę bendrauti tarpusavyje, geriau pažinti vaikus bei jų ypatumus, išgirsti savo vidinį balsą – intuiciją ir išlaisvinti save džiaugsmingam santykiui su vaiku.

Tikslas – teikti įtėvių ir globėjų šeimoms ir jų vaikams įvairiapusę (profesionalią ir neformalią) pagalbą auginant vaikus; ieškoti naujų šeimų ir kviesti jas tapti įtėviais ir globėjais, siekiant, kad vaikai gyventų ir užaugtų šeimose.

KARTU MES STIPRESNI

VGI KOMANDA

DAIVA KRISTINA KUZMICKAITĖ

PROGRAMOS VADOVĖ

AUŠRA ŽUKAUSKAITĖ

PROGRAMOS ADMINISTRATORĖ

ONA VITKAUSKAITĖ

VAIKŲ UŽIMTUMO KOORDINATORĖ

NORI PRISIDĖTI PRIE VGI VEIKLOS?