PARAŠYKITE MUMS vargdieniu@gmail.com
PASKAMBINKITE MUMS +370 616 15723
Skirkite 1.2%

ONA VITKAUSKAITĖ

VAIKŲ UŽIMTUMO KOORDINATORĖ

Ona Vitkauskaitė 1996 m. baigė teologijos – filosofijos studijas Vytauto Didžiojo universitete ir įgijo bakalauro laipsnį. Vienerius metus (1996-1997 m.) dirbo tikybos mokytoja Kauno pradinėje mokykloje- darželyje “Saulutė.“ 1997-1998 m. mokėsi Jungtinėse Valstijose  Bostono Kolegijoje religinio ugdymo programoje ir įgijo magistro laipsnį. 1999 -2000 m. dirbo Lietuvos katechetikos centre metodininke. Nuo 1999 m. yra Ateitininkų fedracijos narė. 2002 – 2015 m. globojo moksleivių ateitininkų kuopą. 2001- 2018 m. dirbo Gyvenimo ir tikėjimo institute dėstytoja. Ten kūrė ir vedė kursus suaugusiems. 2003-2017 m. Pal. Jugrio Matulaičio parapijoje Kaune įkūrė ir globojo šeimų klubą, kur didelis dėmesys buvo skiriamas vaikų užimtumui. 2003-2009 m. dirbo tikybos mokytoja Kauno M. Montesori pradinėje mokykloje. 2015 m. savanoriavo Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vaikų dienos centre. 2016 – 2017 m. savanoriavo Kauno arkivyskupijos Caritas „Vaiko gerovės programoje“.

Rengė ir įgyvendino įvairius projektus:

  • 2006-2008 m. ES Švietimo mainų ir paramos fondo Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „Naujų požiūrių ir pasiūlymų į religinį kultūrinį ugdymą vystymas, susiejant bibliodramą ir Ignaco pratybas“ vykdytoja.
  • 2009-2010 m. Paprojekčio „NVO darbuotojų ir savanorių psicho-socialinių gebėjimų ugdymas“, finansuoto pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus, dėstytoja.
  • 2011- 2013 m. Projekto „Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose“, finansuoto Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis, dėstytoja.
  • 2016 m. Projekto „Socialiai pažeidžiamų šeimų stiprinimas ir telkimas“, finansuoto LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis, dėstytoja-edukatorė.
  • 2017 m. parengė seminarą pedagogams “Jausmai kaip spalvos“, kuriame dalijamasi gerąja patirtimi dirbant su vaikais.
  • 2017 m. lankė kursą „Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika“ (160 val.), prof. Catherine Tyson McCrea, dr. Daiva-Krsitina Kuzmickaitė, Vytauto Didžiojo universitetas.
  • 2018 m. parengė seminarą pedagogams “Biblijos žmonės turi jausmus”, kuriame dalijamasi gerąja patirtimi dirbant su vaikais.
  • Bendradarbiauja 2011 – 2017 m. „Artumos“ ir nuo 2017 m. „Magnificat vaikams“ žurnalais. Rašo edukacinio pobūdžio pasakas arba straipsnelius su užduotimis.
ona.vitkauskaite@gmail.com +370 686 35190