PARAŠYKITE MUMS vargdieniu@gmail.com
PASKAMBINKITE MUMS +370 616 15723
Skirkite 1.2%

DAIVA KRISTINA KUZMICKAITĖ

PROGRAMOS VADOVĖ

Programos vadovė dr. D. K. Kuzmickaitė yra baigusi socialinio darbo magistro studijas VDU, doktorantūroje 1996-2000 m. Čikagos Loyolos universitete gilino darbo su vaikais ir šeima teorines bei praktines žinias; vykdė tyrimus, rašė straipsnius. 2003 ir 2016 m. lankė Čikagos institucijas, dirbančias vaiko gerovės srityje; nuo 2008 m. buvo atsakinga už Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vykdomas nuolatinės ir laikinos globos programas vienuolijos Alytaus ir Marijampolės seserų namuose (bendras globojamų vaikų skaičius buvo iki 20); nuo 2010 m. rengė ir įgyvendino projektus Kaune, palaimintojo J. Matulaičio namuose, Žeimenos g. 6, skirtus globėjams, įtėviams ir vaikų globos namuose dirbantiems specialistams: psichologinio ir dvasinio konsultavimo bei refleksijų užsiėmimai (Marijampolės, Kauno m., Pagynės vaikų globos namų, Utenos šeimynos darbuotojams – 20 žm.), kas mėnesiniai filmų terapijos užsiėmimai (nuo 2013 m.), atviri renginiai, pritraukę iki 300 dalyvių, organizuoti Kaune ir Vilniuje: psich. Ezio Aceti (Italija), prof. K. Tyson-McCrea (JAV) tarptautiniai seminarai bei paskaitos (2012, 2013, 2016) ir vasaros mokykla, rengta kartu su VDU Socialinio darbo katedra (2015). VGI programos vadovė drauge su kitais darbuotojais parengė ir įgyvendino ne vieną projektą:

  • „GlobaLocal: įvairiapusė pozityvaus požiūrio apie globą/įvaikinimą sklaida ir bendruomeninės pagalbos įtėvių/globėjų šeimoms teikimas Kauno mieste“ 2018 m.
  • Čikagos Lojolos universiteto, VDU ir Kauno Caritas atvirų studijų magistrantūros kursas darbo su vaikais specialistams ir tėvams “Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika” (160 val.; prof. K. Tyson McCrea, Dr. D.K. Kuzmickaitė) 2017 08 -12 mėn.
  • SADM (2017 m.) projektas “Kurkime šeimą kartu!“ Nr. NVOŠG1-171.
  • Kauno m. sav. (2017 m.) projektas “PRIIMK: integrali pagalba įvaikintų ir globojamų vaikų šeimoms”. Kauno miesto savivaldybė.
  • Renovabis fondo finansuotas (2016-2017 m. 07 mėn.) projektas „Psichologinė ir dvasinė pagalba su vaikais dirbantiems specialistams bei įtėvių ir globėjų šeimoms“.
  • Psychological and Spiritual Aid for Social Workers of Child Care Home and Foster/ Adoptive Families. 2014-2016. Renovabis.
vgi@kaunas.caritas.lt +370 616 15723